Logopeda Iława | Gabinet Logopedyczny i Wczesnej Interwencji

Jesteśmy zespołem logopedów z Iławy, oferującym szeroki zakres usług – zapewniamy kompleksową opiekę diagnostyczno-terapeutyczną. W naszym Gabinecie Logopedycznym i Wczesnej Interwencji przyjmujemy zarówno dzieci, w tym noworodki oraz niemowlęta, jak i osoby dorosłe, z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Stosujemy różne metody i terapie, dopasowane do indywidualnych potrzeb konkretnego pacjenta. Posiadamy nowoczesny sprzęt, profesjonalnie wyposażone sale, a nasi logopedzi i neurologopedzi to specjaliści, którzy zawsze dbają o to, by pacjent podczas wizyty czuł się komfortowo.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane terapią miofunkcjonalną w Iławie, niwelowaniem wad wymowy czy też terapią ORM.

 

Anita Moćko - Gabinet Logopedyczny i Wczesnej Interwencji w Iławie

Oferta

Gabinet Logopedyczny i Wczesnej Interwencji pomoże Tobie i Twoim bliskim zmniejszyć lub całkowicie zlikwidować wady wymowy. Prowadzimy terapie neurologopedyczne: w przypadku afazji u dorosłych, zaburzeń rozwoju, u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, u osób z zespołami genetycznymi utrudniającymi mowę. Stawiamy diagnozę funkcjonalną u dzieci. Pomagamy noworodkom i niemowlętom z zaburzeniami ssania, gryzienia, żucia i połykania. Przygotowujemy dzieci do zabiegu fernotomii, oceniamy wędzidełko, prowadzimy opiekę po zabiegu. Nasi specjaliści mają doświadczenie w pracy z podopiecznymi w różnym wieku oraz ogromną wiedzę merytoryczną.

Zespół

 

 

anita moćko

 

izabela wawrzyńczyk

 

aneta kostyk

 

mariola łapaj

 

Do naszego zespołu ekspertów należą: Anita Moćko, Izabela Wawrzyńczyk oraz Aneta Kostyk. Logopedki pracowały wcześniej w szkołach specjalnych i przedszkolach. Zdobywały wykształcenie na uniwersytetach oraz podczas kursów doszkalających. Stale pogłębiają swoją wiedzę, żeby jeszcze lepiej sprostać wyzwaniom w gabinecie. Pomagają pacjentom z: dyslalią, ASD, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, apraksją, ZD i wieloma innymi zaburzeniami. Umów się na wizytę do naszych logopedów w Iławie, by ustalić przyczyny wad wymowy i je zniwelować.

 

Z jakimi problemami może pomóc logopeda?

W zakres kompetencji logopedy wchodzi wsparcie rozwoju prawidłowej mowy, badanie sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także funkcji fizjologicznych w jego obszarze. Podczas wizyty u logopedy możliwe jest ustalenie przyczyn wad wymowy – mogą wynikać m.in. z nieprawidłowości w budowie podniebienia czy języka, niewłaściwego funkcjonowania narządu słuchu lub ośrodkowego układu nerwowego albo uwarunkowań środowiskowych (brak stymulacji rozwoju mowy, niewłaściwe wzorce językowe).

Logopeda zajmuje się diagnostyką i terapią takich wad wymowy i zaburzeń w rozwoju mowy jak m.in.:

 • rotacyzm,
 • seplenienie,
 • jąkanie,
 • dyslalia,
 • apraksja,
 • afazja,
 • rynolalia,
 • kappacyzm,
 • mowa bezdźwięczna,
 • zaburzenia w zakresie ssania, gryzienia, żucia i połykania.

Należy podkreślić, że z wsparcia logopedy mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Starszy wiek nie jest żadną przeszkodą, by poprawić swoją wymowę czy pozbyć się problemów takich jak jąkanie. Jeśli nie jesteś zadowolony ze swojej dykcji albo wypowiadanie niektórych głosek sprawia Ci trudności – warto rozważyć wizytę w gabinecie logopedy.

Trzeba też zaznaczyć, że niekiedy wskazane jest zgłoszenie się po poradę logopedyczną z noworodkiem lub niemowlęciem. Dotyczy to dzieci, u których stwierdzono wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń mowy związane np. z wadami anatomicznymi takimi jak rozszczep podniebienia, zespołami genetycznymi (zespół Downa), mózgowym porażeniem dziecięcym czy okołoporodowym urazem ośrodkowego układu nerwowego. Na konsultację u logopedy warto się zdecydować, jeśli u niemowlęcia zaobserwowano trudności z zamykaniem ust, zaburzenia oddychania czy czynności pokarmowych.

Jeżeli szukasz logopedy w Iławie, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizyty. Z przyjemnością udzielimy Ci również dodatkowych informacji dotyczących prowadzonych przez nas terapii czy dokładnego przebiegu konsultacji logopedycznej.

 

Neurologopeda w Iławie

W naszym zespole nie brakuje neurologopedów zajmujących się m.in. diagnozą i terapią zaburzeń mowy, języka i komunikacji o pochodzeniu neurologicznym. Przyjmujemy pacjentów, u których doszło do utraty umiejętności językowych wskutek uszkodzenia układu nerwowego, dzieci z zespołami genetycznymi czy opóźnionym rozwojem mowy.

Jeśli jesteś zainteresowany wizytą u neurologopedy w Iławie – serdecznie zapraszamy.

 

 

Szkolenia

Anita Moćko

 1. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem – 3 stopnie
 2. Wczesna metoda czytania. Metoda Krakowska
 3. Dziecięca Neurologopedia Kliniczna w świetle współczesnej wiedzy
 4. Neurofizjologicznej
 5. Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci I stopień
 6. Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle
 7. koncepcji NDT – Bobath
 8. Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 9. Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów
 10. Podstawy ortodoncji dla logopedów
 11. Afazja – diagnoza i terapia
 12. Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 13. Dyslalia ankologlosyjna
 14. Guguhopla-Od zabawy do mówienia
 15. Strategie postępowania logopedycznego w terapii aplikatorami wieloigłowymi
 16. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 17. Opóźniony Rozwój Mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne
 18. Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia się
 19. Stymulacja traktu ustno – twarzowego
 20. Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 21. Miogopedia – praktyczna terapia miofunkcjonalna
 22. Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia
 23. Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
 24. IMM- Instrumentarium Mioterapeuty Malucha
 25. Podstawy ruchowego narządu żucia w gabinecie logopedycznym
 26. Elastyczny terapeutyczny taping w logopedii/neurologopedii
 27. Miofunkcja w ortodoncji
 28. Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych.
 29. Przepona i oddech w terapii logopedycznej
 30. Od wad zgryzu do dysfunkcji narządowych i mięśniowo – szkieletowych
 31. Diagnoza i terapia traktu ustno-twarzowego w aspekcie ortodontycznym i miofunkcjonalnym

Izabela Wawrzyńczyk

 1. Terapia Ręki I II stopień;
 2. Warsztaty neurologiczne : diagnoza i terapia neurologiczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z pobieraniem pokarmów i nadawaniem mowy;
 3. Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji;
 4. Certyfikat do wykorzystywania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD;
 5. Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania- Metoda Krakowska;
 6. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci;
 7. Sensopaka;
 8. Terapia sygmatyzmu międzyzębowego- strategie wg Robyn Walsh;
 9. Makaton, Mówik- metody AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się
 10. Masaż logopedyczny od podstaw- podejście praktyczne;
 11. Werbogesty- od gestu do słowa;
 12. Opóźniony rozwój mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne;
 13. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno- motorycznym
 14. Diagnoza i terapia miofunkcjonalna
 15. Miofunkcja w ortodoncji
 16. Miogopedia -praktyczna terapia miofunkcjonalna
 17. Wczesna diagnoza i stymulacja noworodków i niemowląt
 18. Stymulacja traktu ustno-twarzowego-
 19. Terapia manualna dla logopedów w zaburzeniach artykulacyjnych
 20. Terapia toru oddychania
 21. Od wad zgryzu do dysfunkcji narządowych i mięśniowo – szkieletowych

Aneta Kostyk

 1. Terapia behawioralna w terapii i praktyce
 2. Picture Exchange Communication – certyfikowane szkolenie PECS
 3. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień
 4. Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD
 5. Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP
 6. Muzyczna koncepcja edukacji matematycznej
 7. Od dźwięku do języka – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 8. Opóźnienie rozwój mowy. ORM a afazja.
 9. Terapia miofunkcjonalna - pełne badanie i metody terapii miofunkcjonalne dzieci

Mariola Łapaj

 1. Terapia Czaszkowo- Krzyżowa
 2. Terapia neurotaktylna
 3. Terapia odruchów posturalno - dynamicznych
 4. Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii –
 5. Terapia jąkania

 

Dzięki nam poprawisz swoją
wymowę i zyskasz wyraźną dykcję.

Adres

ul. Gdańska 10
14-200 Iława

Godziny otwarcia
pon.-pt. 800-2000