dłoń dziecka klocki

 

Konsultacje logopedyczne

Prowadzimy konsultacje logopedyczne oraz opracowujemy diagnozę logopedyczną/neurologopedyczną. Podczas badania wstępnego oceniamy zdolności komunikacyjne, artykulację głosek, a także sprawność narządów. Dokonujemy rozpoznania, a na kolejnych spotkaniach wprowadzamy ćwiczenia do wykonania w gabinecie i domu, które rozwijają umiejętności komunikacyjne. Pracujemy z dziećmi, u których zauważano zaburzenia mowy, a także z dorosłymi, którzy na skutek wypadku bądź udaru utracili zdolność płynnego porozumiewania się. Potrafimy wypracować metody, które przynoszą pożądane rezultaty. Z łatwością nawiązujemy kontakt z pacjentami i motywujemy ich do działania.

 

 plastikowe pojemniki na półkach

Pomagamy osobom z wadami wymowy i zaburzeniami w rozwoju mowy, takimi jak:

•  seplenienie,
•  rotacyzm,
•  jąkanie,
•  dyslalia,
•  afazja,
•  apraksja,
•  ORM,
•  zaburzenia miofunkcjonalne,
•  prowadzimy stymulację traktu ustno – twarzowego u niemowląt i starszych dzieci.

Poznaj nas - przejdź do strony zespół

Zobacz