Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Anita Moćko Gabinet logopedyczny i wczesnej interwencji z siedzibą w: Iława, ul. Wiejska 2/50,

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

- odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie Anita Moćko Gabinet logopedyczny i wczesnej interwencji z siedzibą w: Iława, ul. Wiejska 2/50,

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 
w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami,

- posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,

- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy.