Blog

dziecko przy stole

Wczesny rozwój dziecka. Co powinno niepokoić?

Dzieciństwo to czas niezwykle intensywnego wzrostu i rozwoju, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, ale istnieją pewne ważne etapy, które powinny być osiągnięte przez większość dzieci w określonym wieku. Gdy rodzice dostrzegają, że ich pociecha ma trudności z ich osiągnięciem, może to wzbudzić niepokój. W niniejszym artykule omówimy trzy przykładowe obszary, które mogą dostarczyć sygnałów o ewentualnych problemach związanych z wczesnym rozwojem dziecka.

Czytaj więcej...

terapia logopedyczna

Czym charakteryzuje się afazja?

Afazja to rodzaj zaburzenia komunikacyjnego, które prowadzi do trudności w rozumieniu języka mówionego i pisanego. I choć sama w sobie nie jest chorobą, świadczy o uszkodzeniach w strukturze mózgu odpowiadających za zdolności językowe. Wśród przyczyn wystąpienia takiego zaburzenia wymienić można m.in. urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgu lub schorzenia neurologiczne, takie jak demencja czy choroba Alzheimera. W związku z tym afazja, mimo że może być wadą wrodzoną, występuje również u osób dorosłych, które dotychczas nie miały problemów z porozumiewaniem się.

Czytaj więcej...