Logopeda Susz

Jeśli szukasz logopedy w Suszu lub okolicach, zapraszamy do umówienia się na wizytę. Nasz gabinet położony jest w dogodnej lokalizacji w Iławie. Jesteśmy zespołem logopedów i neurologopedów, zapewniających kompleksową opiekę diagnostyczno-terapeutyczną zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Pracujemy z osobami z wadami wymowy i zaburzeniami mowy, takimi jak m.in. rotacyzm, seplenienie, afazja, apraksja, dyslalia czy ORM.

Jedną z naszych specjalności jest wsparcie kompetencji komunikacyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu. Przyjmujemy także pacjentów, którzy wskutek wypadku czy udaru utracili zdolność płynnego porozumiewania się. Prowadzimy terapie miofunkcjonalne i wiele innych. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do osób szukających logopedy w Suszu, ale przyjmujemy pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Kim jest neurologopeda?

Jeżeli jesteś zainteresowany konsultacją u neurologopedy w Suszu lub okolicznych miejscowościach, zapraszamy do wizyty w naszym gabinecie w Iławie. Logopedia jest bardzo szeroką dziedziną, w której zakres wchodzi zarówno kształtowanie prawidłowej mowy na wczesnym etapie życia, jak i jej późniejsze doskonalenie, a także niwelowanie i likwidacja różnych wad i zaburzeń mowy. Neurologopedia koncentruje się na diagnostyce i terapii zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego u dzieci i osób dorosłych. Może dotyczyć to zaburzeń powstałych wskutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego lub spowodowanych opóźnionym rozwojem. Neurologopeda pracuje z dziećmi:

  • z zespołami genetycznymi,
  • w spektrum autyzmu,
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • urodzonymi przedwcześnie/z grupy ryzyka okołoporodowego,
  • z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
  • z zaburzeniami w obszarze przyjmowania i rozdrabniania pokarmów.

Oprócz tego neurologopeda pomaga osobom, u których doszło do wystąpienia zaburzeń mowy, utraty bądź ograniczenia umiejętności językowych wskutek uszkodzenia układu nerwowego – spowodowanego np. wypadkiem, udarem czy guzem mózgu.

 

Kiedy zapisać się na konsultację do logopedy?

Nie istnieje ani dolna, ani górna granica wieku, jeśli chodzi o wizytę w gabinecie logopedy. Z wsparcia tego specjalisty mogą skorzystać już niemowlęta, u których pojawiły się trudności dotyczące takich czynności jak ssanie, żucie, gryzienie czy połykanie śliny lub pokarmu. Również brak głużenia czy gaworzenia jest sygnałem, że dziecko może potrzebować pomocy logopedy, a oprócz tego także: problemy ze słuchem, trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego i komunikacją z otoczeniem, niewyraźna bądź zniekształcona mowa, regres mowy.

Należy podkreślić, że w przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka w zakresie rozwoju mowy czy funkcji fizjologicznych aparatu artykulacyjnego, nie powinno się zwlekać z umówieniem wizyty u logopedy. Wczesne ustalenie przyczyn występujących problemów i opracowanie terapii pozwala uniknąć pogłębienia się zaburzeń i daje większe szanse na zniwelowanie czy zlikwidowanie np. wad wymowy.

Do logopedy zgłaszają się również dorośli – nie tylko w przypadku zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym. Logopeda udziela wsparcia także osobom, którym zależy na poprawie wymowy i zyskaniu wyraźnej dykcji. Z konsultacji logopedycznej warto skorzystać, jeśli w niektórych sytuacjach doświadcza się jąkania lub gdy wypowiadanie pewnych głosek wiąże się z trudnością.