Opóźniony rozwój mowy Iława, Lubawa

Zajmujemy się diagnozowaniem i terapią opóźnionego rozwoju mowy w Iławie. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnym wieku. Dbamy o stworzenie przyjaznej atmosfery, tak aby mali pacjenci czuli się u nas swobodnie i bezpiecznie, a wizyty w naszym gabinecie nie powodowały u nich stresu.

Wyróżnia się kilka etapów rozwoju mowy:

 • etap melodii (0-1 r.ż.),
 • etap wyrazu (1-2 r.ż.),
 • etap zdania (2-3 r.ż.),
 • etap swoistej mowy dziecięcej (3-7 r.ż.).

Opóźniony rozwój mowy (ORM) diagnozuje się, gdy dany okres rozwoju mowy dziecka nie pojawił się w czasie powszechnie uznanym za właściwy, zachodzą u niego wyraźne różnice między rozwojem percepcji mowy a ekspresji językowej; proces kształtowania mowy jest znacząco wydłużony względem jego rówieśników. ORM może przejawiać się niewielkim zasobem słownictwa czy dźwięków wydawanych przez dziecko, zaburzeniami w zakresie artykulacji i gramatyki wypowiedzi czy trudnościami w rozumieniu komunikatów językowych otoczenia i problemami w przetwarzaniu słuchowym.

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane terapią opóźnionego rozwoju mowy z Lubawy i okolic. Nasz gabinet położony jest w Iławie, jednak przyjmujemy pacjentów z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Jeżeli szukasz więc logopedy w Lubawie lub pobliskich miejscowościach, zapraszamy.

 

Jakie objawy mogą świadczyć o opóźnionym rozwoju mowy?

Należy podkreślić, że nie u wszystkich dzieci rozwój mowy przebiega w dokładnie takich samych ramach czasowych – u niektórych następuje to szybciej, u innych wolniej. Jednakże jeśli dany etap rozwoju mowy nie wystąpił w przyjętym za właściwy dla ogólnego rozwoju okresie, może to świadczyć o opóźnieniu mowy.

Możliwe objawy opóźnienia rozwoju mowy to m.in.:

 • brak głużenia u dziecka w wieku około 3 miesięcy,
 • brak gaworzenia u dziecka powyżej 6 m.ż.,
 • niemówienie sylab u dziecka powyżej 1 r.ż.,
 • nieartykułowanie większości spółgłosek u dziecka w 3 r.ż.,
 • niemówienie prostych zdań u dziecka powyżej 3 r.ż.,
 • trudności ze słyszeniem różnic między głoskami,
 • wydłużający się etap swoistej mowy dziecięcej.

O zakłóceniach w rozwoju mowy może też świadczyć regres mowy, brak nawiązywania kontaktu wzrokowego przez dziecko, niereagowanie przez nie na swoje imię czy brak chęci do komunikowania się z otoczeniem.

 

Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy

Przyczyny opóźnionego rozwoju mowy mogą być bardzo różne. Niekiedy ORM wynika z nieprawidłowości anatomicznych aparatu artykulacyjnego – budowy podniebienia czy języka albo zniekształceń zgryzu. Innym powodem mogą być uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego czy urazy mięśniowo-nerwowe.

Opóźniony rozwój mowy może być też uwarunkowany środowiskowo. Jego przyczyny mogą leżeć w nieprawidłowych wzorcach i postawach językowych dorosłych w otoczeniu dziecka, niezapewnieniu mu bodźców do mówienia czy też w zbyt dużej liczbie bodźców. ORM może towarzyszyć niepełnosprawności intelektualnej i całościowym zaburzeniom rozwoju.

 

Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Przebieg terapii opóźnionego rozwoju mowy jest ściśle uzależniony od przyczyn wystąpienia tego zjawiska. Specjalista przeprowadza dokładny wywiad z rodzicami – obejmuje to pytania dotyczące ciąży i rozwoju dziecka po urodzeniu. Badany jest także aparat artykulacyjny dziecka i percepcja słuchowa, ocenie podlega mowa małego pacjenta – zasób słownictwa, logika i płynność wypowiedzi. W przypadku podejrzenia zaburzeń w zakresie słuchu czy zgryzu konieczne mogą być dodatkowe badania laryngologiczne, neurologiczne czy też dentystyczne.