Zespół ekspertów

 

Anita Moćko

Anita Moćko

Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, pedagog specjalny,  terapeuta wczesnej interwencji,  Od 2011 r. prowadzę Gabinet Logopedyczny i Wczesnej Interwencji w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie). Jednocześnie przez wiele lat pracowałam w szkole specjalnej, w szkole publicznej oraz w przedszkolu i poradni. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami mowy m.in z dyslalią,  opóźnionym rozwojem mowy (ORM), zespołem Downa, afazją, apraksją, a także z dorosłymi dotkniętymi afazją. Specjalizuję się  także w pracy z pacjentami ortodontycznymi, w terapii miofunkcjonalnej. Pomogłam setkom pacjentów w moim gabinecie. Logopedia jest stale rozwijającą się dziedziną, dlatego jej uprawianie wymaga ciągłego poszerzania wiedzy. Z przyjemnością podnoszę swoje kompetencje na szkoleniach, kursach i warsztatach, aby być jeszcze lepszym w swojej pracy.  Pomogłam setkom pacjentów w moim gabinecie.

Iza Wawrzyńczyk

Iza Wawrzyńczyk

Logopeda, pedagog specjalny. Od 24 lat pracuję w szkole specjalnej, gdzie uczę prawidłowej wymowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu upośledzenia. Lubię prowadzić terapię wspierającą dzieci z ORM, dyslalalią, afazją oraz zespołami genetycznymi. W zawodzie logopedy stale staję przed nowymi wyzwaniami, które mobilizują mnie do poszukiwania nowych rozwiązań. Patrzę na dziecko i dostrzegam jego możliwości oraz zainteresowania, za którymi staram się podążać, by wyznaczyć, jak najlepszą ścieżkę rozwoju moim podopiecznym.

Aneta Kostyk

Aneta Kostyk

Magister edukacji z kształceniem integracyjnym, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki. Pracuję w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi w spektrum autyzmu. Wielu moich podopiecznych ma całościowe zaburzenia rozwoju, ORM, dyslalię. Uczę prawidłowej artykulacji oraz samodzielności motorycznej – tj. trzymania przedmiotów, koordynacji ruchów. Podnoszę kwalifikacje, aby jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, które przynoszą mi dużo radości.

Mariola Łapaj

-

Mariola Łapaj

Neurologopeda, pedagog specjalny, pracowałam w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach jak również w prywatnym gabinecie w Czeladzi.

Obecnie pracuję w szkołach podstawowych. Moją pasją jest pomoc oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie logopedii, dlatego też podnoszę kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach. Wspieram prawidłowy rozwój dzieci w każdym wieku oraz dorosłych