Zespół ekspertów

 

 uśmiechnięta kobieta

Anita Moćko

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji. Od 2011 r. prowadzę Gabinet Logopedyczny i Wczesnej Interwencji w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie). Jednocześnie przez wiele lat pracowałam w szkole specjalnej, w szkole publicznej oraz w przedszkolu i poradni. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami mowy m.in z dyslalią,  spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy (ORM), Zespołem Downa, afazją, apraksją, a także z dorosłymi dotkniętymi afazją. Pomogłam setkom pacjentów w moim gabinecie. Logopedia jest stale rozwijającą się dziedziną, dlatego jej uprawianie wymaga ciągłego poszerzania wiedzy. Z przyjemnością podnoszę swoje kompetencje na szkoleniach, kursach i warsztatach, aby być jeszcze lepszym w swojej pracy. 

 okulary na głowie kobiety

Iza Wawrzyńczyk

Logopeda, pedagog specjalny. Od 24 lat pracuję w szkole specjalnej, gdzie uczę prawidłowej wymowy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu upośledzenia. Lubię prowadzić terapię wspierającą dzieci z ORM, dyslalalią, afazją oraz zespołami genetycznymi. W zawodzie logopedy stale staję przed nowymi wyzwaniami, które mobilizują mnie do poszukiwania nowych rozwiązań. Patrzę na dziecko i dostrzegam jego możliwości oraz zainteresowania, za którymi staram się podążać, by wyznaczyć, jak najlepszą ścieżkę rozwoju moim podopiecznym.

 kobieta

Aneta Kostyk

Magister edukacji z kształceniem integracyjnym, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki. Pracuję w przedszkolu terapeutycznym z dziećmi w spektrum autyzmu. Wielu moich podopiecznych ma całościowe zaburzenia rozwoju, ORM, dyslalię. Uczę prawidłowej artykulacji oraz samodzielności motorycznej – tj. trzymania przedmiotów, koordynacji ruchów. Podnoszę kwalifikacje, aby jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, które przynoszą mi dużo radości.

 Milena Żurawska

Milena Żurawska

Neurologopeda, Oligofrenopedagog, magister Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Od dekady pracuję z osobami z niepełnosprawnością. Początkowo w Przedszkolu Specjalnym, gdzie mogłam wspierać kompetencje komunikacyjne wychowanków ze spectrum autyzmu, z Zespołem Downa, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu.

Aktualnie wspieram w rozwoju komunikacji dzieci oraz młodzież w Ośrodku Specjalnym. Podczas zajęć rewalidacyjnych i zajęć w zakresie WWRD spotykam dzieci m.in. z wieloma wadami wymowy, dyslalią czy opóźnionym rozwojem mowy.

Ze względu na dynamiczny rozwój dziedziny nauki jaką jest logopedia, stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w wielu kursach i szkoleniach.

Praca z dziećmi to moja pasja, która sprawia mi wiele radości.