Czym charakteryzuje się afazja?

Afazja to rodzaj zaburzenia komunikacyjnego, które prowadzi do trudności w rozumieniu języka mówionego i pisanego. I choć sama w sobie nie jest chorobą, świadczy o uszkodzeniach w strukturze mózgu odpowiadających za zdolności językowe. Wśród przyczyn wystąpienia takiego zaburzenia wymienić można m.in. urazy czaszkowo-mózgowe, udary mózgu lub schorzenia neurologiczne, takie jak demencja czy choroba Alzheimera. W związku z tym afazja, mimo że może być wadą wrodzoną, występuje również u osób dorosłych, które dotychczas nie miały problemów z porozumiewaniem się.

Czym objawia się afazja?

Trudno wskazać jednoznaczne symptomy afazji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że może występować pod różnymi postaciami. Wyróżnia się m.in. afazję ruchową, czuciową, anomiczną oraz globalną. Ze względu na tę klasyfikację, odmienny jest również stopień zaburzeń. Afazję zwykle rozpoznaje się na podstawie codziennych problemów komunikacyjnych. Do typowych jej objawów zalicza się np. kłopoty z rozumieniem słów, trudności w ich doborze lub zniekształcanie ich znaczeń, nieumiejętność formułowania pełnych zdań, upośledzenie rozumienia języka pisanego czy też zaburzenia w zakresie pisania i czytania.

Jak wygląda leczenie afazji?

Podstawą leczenia afazji, szczególnie nabytej, jest terapia logopedyczna, którą oferuje m.in. logopeda z Iławy. W jej ramach w naszym gabinecie zalecamy różnego rodzaju ćwiczenia poprawiające umiejętności językowe. Skuteczność terapii zależy od przyczyny oraz stopnia zaawansowania zaburzeń komunikacyjnych. Inne metody leczenia mogą obejmować rehabilitację psychologiczną oraz leczenie farmakologiczne. Warto jednak pamiętać, że nie ma jednego w pełni skutecznego leku na afazję. Co więcej, istotnym elementem terapii zaburzeń komunikacyjnych jest wsparcie społeczne.