Czym zajmuje się neurologopeda?

Neurologopeda to osoba, która dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu funkcjonowania mózgu oraz układu nerwowego. Dzięki temu jest w stanie diagnozować i leczyć różnorodne zaburzenia mowy i komunikacji, które mogą wynikać zarówno z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, jak i opóźnionego rozwoju. Komu może pomóc taki specjalista? W jakich przypadkach warto się umówić na konsultacje? O tym piszemy w niniejszym wpisie.

Kto może skorzystać z pomocy neurologopedy?

Praca neurologopedy polega przede wszystkim na współpracy z dziećmi dotkniętymi różnymi problemami rozwojowymi, takimi jak zespoły genetyczne, spektrum autyzmu czy mózgowe porażenie dziecięce. Poza tym specjalista ten zajmuje się wspomaganiem rozwoju maluchów urodzonych przedwcześnie (np. z grupy ryzyka okołoporodowego). Może też pracować z dziećmi z opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz mającymi zaburzenia w obszarze przyjmowania i rozdrabniania pokarmu. Zajmuje się tym samym szeroko pojętym aparatem mowy, diagnozując oraz wdrażając terapie niwelujące wady w jego obrębie.

Warto przy tym pamiętać, że praca tego specjalisty nie ogranicza się tylko do niesienia pomocy dzieciom. W swojej praktyce neurologopeda w Suszu pomaga również osobom dorosłym, u których doszło do wystąpienia zaburzeń mowy bądź ograniczenia umiejętności językowych wskutek wypadków, udarów mózgu czy nowotworów. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu neurologopeda jest w stanie opracować indywidualny plan terapii dla każdego pacjenta, mający na celu poprawę jego zdolności komunikacyjnych bez względu na wiek.

Kiedy warto się udać na konsultacje do neurologopedy?

Decyzja o skierowaniu dziecka lub osoby dorosłej na konsultacje do neurologopedy powinna zostać podjęta po zauważeniu pewnych niepokojących objawów. W przypadku dzieci mogą to być trudności z artykulacją dźwięków, opóźniony rozwój mowy, problemy z czytaniem i pisaniem czy też trudności z komunikacją niewerbalną. U osób dorosłych warto zwrócić uwagę na nagłe zmiany w sposobie mówienia, utratę wcześniej nabytych umiejętności językowych czy problemy z artykulacją.